Magazin

CSO sanatçıları, klasik müzik devlerinin trompet için besteledikleri eserleri yorumlayacak